Tvistein Fyr

utforske – opplevelse – minner

Tvistein fyr

Vestfold - Norge

Fyret står på den østre av to småholmer om lag tre kilometer sør av Hummerbakkfjorden. Navnet betyr to steiner, som i dette tilfellet sikter til runde, «steinliknende» holmer. Fjellet på Tvistein er av vulkansk opprinnelse og øya har ikke svaberg.

Fyret ble oppført i 1908. Lyset står sytten meter over høyeste vannstand og når 13.2 nautiske mil.

Fyrhavna på Tvistein er skjermet fra sørvest, men ikke fra nord. Det kan bli mye svell og sjø i havna. Det er god dybde inntil kaia.

Det er fine fiske- og dykkermuligheter rundt Tvistein, men det kan være mye strøm her.

Her finner du nyheter og informasjon!

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen

Larvikbanken

Larvikbanken

Locate.Me

Locate.Me

Interesse for kystkultur?

Klinger ord som kystkultur, fyr, sjø, bevaring og historie i dine ører?
Kontakt oss, og bli med å sette i stand Tvistein fyr.