Fakta om fyret

TVISTEIN FYR

Tvistein ca 1890-1900
Rettighetsforvalter: Riksarkivet
Står på den østre av to småholmer om lag tre kilometer sør av Hummerbakkfjorden.
Navnet betyr to steiner, som i dette tilfellet sikter til runde, «steinliknende» holmer.
Fjellet på Tvistein er av vulkansk opprinnelse og øya har ikke svaberg.

Fyret ble oppført i 1908. Lyset står sytten meter over høyeste vannstand og når 13.2 nautiske mil.

Fyrhavna på Tvistein er skjermet fra sørvest, men ikke fra nord. Det kan bli mye svell og sjø i havna.
Det er god dybde inntil kaia.

Det er fine fiske- og dykkermuligheter rundt Tvistein, men det kan være mye strøm her.

1908: Opprettet, tent på høsten. Bygd fyr (oljebrenner) på lavt tårn på taket av maskinhuset (betong) med tåkesignal (tåkehorn), samt bolig, uthus og naust.

Den første fyrmesteren het Johan B. Nielsen. Han var fyrmester på Tvistein Fyr fra 1908-1913:

Tvistein ca 1890-1900
Rettighetsforvalter: Riksarkivet

1913: Naustet (i tre) tatt av sjøen i storstorm.

1914: Nytt naust i betong samt bygd beskyttelsesmur.

En betjentbolig ble satt opp i 1939.

I forbindelse med elektrifiseringen av fyret i 1951 ble fyrlykten plassert i nytt betongtårn ved maskinhuset. Stasjonen ble da utstyrt med diafon tåkesignal og fyrbetjening måtte økes. En ny betjentbolig ble da satt opp.

1987: Krana blir fjernet.

1988: Automatisert og avbemannet; diafonen nedlagt og fjernet. Fyret bygd om til drift av solceller. Bygningene ble stående tomme.

2011: Tvisteins Venner etablert; leieavtale med Kystverket.

2012-2014: TV utført betydelig restaurerings- og vedlikeholdsarbeid på fyrstasjonen.