Formål

Tvisteins Venner har som fomål å pusse opp og sette i stand Tvistein fyr til opprinnelig standard så lang som mulig. Vi ønsker å åpne fyret for overnatting og utleie så snart det er teknisk mulig. Dette blir på linje med andre fyr i Kystled. Drivergruppen er sammensatt av folk fra følgende organisasjoner: Kystlaget Fredriksvern - Brunlanes Jeger og Fiskerforening - Anvik Bygdelag.

Tvisteins Venner
Tvistein Fyr