Tilgjengelighetsverktøy

Tvistein Fyr

Tvisteins Venner har som formål å pusse opp og sette i stand Tvistein fyr til opprinnelig standard så lang som mulig.
Vi ønsker å åpne fyret for overnatting og utleie så snart det er teknisk mulig. Dette blir på linje med andre fyr i Kystled.
Drivergruppen er sammensatt av folk fra følgende organisasjoner: Kystlaget Fredriksvern – Brunlanes Jeger og Fiskerforening – Anvik Bygdelag.

Video laget av Kristoffer Nilsen

Video laget av Tore Vidar Knutsmoen